czwartek, 10 listopada 2016

#. Black Friday and Cyber Monday

Hej! Jak wiecie za granicą zbliża się upragniony przez wszystkich Black Friday. Sklepy aż kipią od zorganizowanych promocji, a klienci wpadając w zakupowy szał rozbijają namioty czekając na otwarcie upragnionego sklepu, ale czym tak sumując jest Black Friday? Black Friday to święto wyprzedaży, które od kilku lat zyskuje popularność również w Polsce. Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednocznych, gdzie jest obchodzony następnego dnia po Święcie Dziękczynienia. To wielkie święto wyprzedaży stało się jednym z symboli wolnego rynku w USA, symbolem amerykańskiego handlu i bogactwa jego ofert handlowych. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie „black friday co to jest?”. Black Friday to jednak nie tylko USA, Kanada, Wielka Brytania czy inne kraje anglojęzyczne. Ten słynny dzień wielkich wyprzedaży zyskuje sobie jednak coraz większą popularność również w wielu innych krajach, nie tylko w Ameryce czy Europie, ale na dosłownie całym świecie.
Nigdy nie miałam okazji uczestniczyć w takich promocjach jednak sklepy internetowe dają nam taką okazję organizując wyprzedaże dla kupujących z całego świata. Mam dla was kilka produktów ze strony STYLEWE w które warto zaopatrzyć się tego sezonu, zapraszam was do zakładki
 https://www.stylewe.com/deals/black-friday-and-cyber-monday/dresses.html
Jeśli nie jesteście pewni danego produktu zawsze możecie poszukać go w zakładce http://stylewe.reviews/

Unless you've been living in a hole, you can't fail to have noticed that Black Friday appears to have begun. We know, it's not even Black Friday yet.
The pre-Christmas sales bonanza that we inherited from our friends in the U.S. about five years ago, isn't supposed to begin until Friday - the day after Thanksgiving. However, retailers are so keen to snaffle our cash that they've been dangling large, carrot-shaped bargains in front of our noses for days.
Black Friday always used to be a one-day affair when the nation sat back in horror and amusement as punch-ups over knockdown TVs made news headlines, but someone, somewhere (we're not sure who) appears to have re-written the rule book.  Now, almost everyone is getting in on the act early. 
Hi! As you know abroad coming coveted by all the Black Friday. Shops buzz with organized promotion and customers falling into purchasing frenzy tents waiting for the coveted opening the store, but then so is the summing Black Friday? Black Friday is a holiday sales, which for several years, gaining popularity in Poland. Black Friday comes from the United Zjednocznych, where it is celebrated the day after Thanksgiving. This is a great holiday sales has become one of the symbols of the free market in the US, a symbol of American commerce and wealth of its commercial offers. And this is the answer to the question "Black friday what is it?". Black Friday is not just the United States, Canada, Britain and other English-speaking countries. This famous day of the big sell-off, however, is gaining a growing popularity in many other countries, not only in America or Europe, but literally around the world.
I never had the chance to participate in such promotions but stores give us the opportunity to organizing sales to buyers from around the world. I have for you some products from STYLEWE in which you should purchase this season, I invite you to bookmark
 https://www.stylewe.com/deals/black-friday-and-cyber-monday/dresses.html

If you are not sure of the product you can always find it in the section http://stylewe.reviews/